Izračun zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti

Analiza prevoznosti vozil na osnovi zavijalnih krivulj

Autopath je profesionalna programska rešitev za 2D ali 3D analizo prevoznosti vozil na osnovi samodejno generiranih zavijalnih krivulj, ki jo uporabljajo gradbeni inženirji, arhitekti, prometniki in strokovnjaki za načrtovanje izrednih prevozov. Autopath omogoča simulacijo in analizo gibanja vseh vrst vozil, od običajnih do kompleksnih, in še mnogo več.

Intuitiven uporabniški vmesnik

Autopath odlikuje skrbno zasnovan uporabniški vmesnik in preprost potek dela, ki zagotavlja hitro učenje in enostavno uporabo. Zaradi konkurenčne cene, storitve oblikovanja kompleksnih vozil po meri in odlične tehnične podpore je Autopath prava izbira za strokovnjake po vsem svetu.

What's new in latest release?

PODROČJE UPORABE

Prometna infrastruktura

Autopath igra pomembno vlogo pri preverjanju prevoznosti vozil na prometnicah, križiščih, krožiščih, ostrih zavojih, serpentinah, podvozih, nadvozih in v podobnih situacijah. Z naprednimi orodji za analizo prevoznosti in animacijo vozil Autopath ne le pospeši postopek tehničnega projektiranja, temveč omogoča hitro preverjanje alternativnih projektnih variant. Program je koristen tudi pri preverjanju varnosti in skladnosti s tehničnimi standardi.

Izredni prevoz

Za storitve izrednih prevozov so potrebna posebna prevozna vozila (nizkopodni polpriklopniki, prikolice z nizko ploščadjo, premični žerjavi itn.) in prilagojene prevozne poti. Autopath vključuje obsežno knjižnico specializiranih prevoznih vozil, ki jih uporabnik lahko podrobno prilagaja. Natančno lahko določite tovor in vozilo za katerega načrtujete prevoz. Autopath podpira uporabo Google Maps, Google StreetView in OpenMaps, kar je zelo priročno pri ocenjevanju različnih variant trajektorij gibanja vozil. S podporo za vse vrste dvigal in žerjavov lahko virtualno načrtujete prevoz iz tovarne, tovornega pristanišča ali tovornega terminala do cilja.

Arhitektura (intervencijske poti, parkirišča, garaže itn.)

Autopath ponuja arhitektom in projektantom preprosta orodja za analiziranje prevoznosti v okolju CAD. Izvajajo lahko preproste manevre in simulacije obračanja vozil ter analizirajo morebitne omejitve pri načrtovanju garaž, parkirišč, intervencijskih poti itn. Z dostopom do obsežne knjižnice standardnih vozil imajo arhitekti zdaj orodje za analizo prevoznosti, s katerim lahko natančno, z gotovostjo in samostojno preverjajo svoje projekte.

Uporaba v industriji

Autopath je preverjeno uporabno orodje v procesu načrtovanja industrijskih hal in tovarn. Z njim lahko inženirji simulirajo prevoz tovora na tovarniških progah, kot tudi simulirajo avtomatizirana vodena vozila (AGV) ali vlečne voze za prevoz blaga v tovarni.

Pri načrtovanju postavitev regalov v skladiščih se Autopath uporablja za preverjanje morebitnih omejitev za viličarje, ocenjevanje prevoznih poti vlečnih vozov, manevrov dostavnih vozil in podobno.

Letališča

Pri načrtovanju letališč je potrebno zagotoviti, da se na letališču lahko ustrezno oskrbuje vsa letala, prevaža tovor in potnike. Zato inženirji tako v fazi načrtovanja in v obratovalni fazi letališča izvajajo različne simulacije manevrov letal, analize prevoznosti poti vozil/letal in preverjajo morebitne kolizije ter tako zmanjšajo varnostna tveganja in zagotovijo nemoteno delovanje letališča. Autopath ima za ta namen pripravljeno knjižnico različnih letal, intervencijskih, servisnih in drugih vozil, ki se lahko uporabljajo na letališčih.

Glavne lastnosti programa

Z uporabo orodij za horizontalno, vertikalno ali 3D-analizo lahko enostavno in hitro simulirate gibanje vozil in tako ugotavljate prevoznost v okoljih AutoCAD, Civil 3D ali BricsCAD, preverjate morebitne kolizije med vozili in grajenimi objekti ter izrišite diagram zasuka koles vozila.

S programom Autopath lahko hitro preverite prevoznost cest, križišč in krožišč, poiščete najboljše rešitve za prilagoditev referenčnim vozilom ter preverite, ali so vaši načrti skladni z veljavnimi nacionalnimi .

Animacije gibanja vozil v obliki trajektorij, ki jih v CAD risbi izdelate s programom Autopath lahko enostavno izvozite v Google Earth. Tam lahko za naročnika in zainteresirano javnost hitro izdelate predstavitvene vsebine. Vizualizacije analiz prevoznosti lahko na ta način delite na spletu in tako omogočite ostalim deležnikom, da vam ažurno posredujejo kakovostne povratne informacije.

S programom Autopath lahko izdelate 3D ovojnice gibanja vozil in zatem 3D/BIM-analizo prevoznosti, ki je narejena na osnovi 3D Solid objektov s pripetimi metapodatki. 3D ovojnico je mogoče izvoziti v datoteko formata IFC za izmenjavo med različnimi BIM programskimi rešitvami. Izdelate lahko tudi vzdolžni profil trajektorije gibanja vozila, projiciran na izbrani digitalni model terena.

Autopath 3D/BIM ovojnico gibanja vozila lahko uporabite v Navisworks, InfraWorks in drugih programskih rešitvah, lahko pa jo izvozite tudi v »Google Earth« in jo pregledujete iz zraka ali v načinu »Street View«.

S programom Autopath lahko v BIM modelu analizirate morebitne konflikte med 3D/BIM-ovojnico gibanja vozila in drugimi objekti, kot so prometna oprema, prometni portali, mostovi, zgradbe, … Objekte lahko enostavno izbirate, izolirate in skrivate tako, da nastavljate željene filtre lastnosti.

Autopath vključuje številne referenčne knjižnice vozil, ki so specifične za posamezne države in so skladne z nacionalnimi smernicami. Poleg teh vsebuje tudi obsežno zbirko vozil različnih proizvajalcev in kategorij: avtobuse, žerjave, intervencijska vozila, tovornjake, kmetijske stroje, letala in drugo.

Autopath ponuja široke možnosti prilagajanja vozil s katerimi uporabniki lahko preoblikujejo ali prilagajajo vozila iz priloženih knjižnic ali pa izdelajo popolnoma nova vozila, z več osmi, z različnimi možnostmi vodenja in z neomejeno možnostjo urejanja zunanje oblike vozila.

Program Autopath omogoča vnos različnih rastrskih kart s pripadajočimi višinskimi točkami ter zmožnosti pogleda Street View neposredno v CAD-risbo, kar naročnikom, vlagateljem ali zainteresirani javnosti omogoča vizualizacijo območij, na katerih potekajo analize prevoznosti. Združevanje prostorskih podatkov s CAD/BIM-infrastrukturnimi ali arhitekturnimi modeli pa odpira napredne možnosti vizualizacije in izvajanje različnih analiz. Autopath vključuje širok seznam podprtih koordinatnih sistemov z vsega sveta.

Autopath podpira uvoz OpenStreetMap globalnih prostorskih podatkov o cestah, železnicah in stavbah ter na ta način omogoča, da uporabnik hitro rekonstruira model že izgrajenega okolja za izbrano območje.

S programom Autopath lahko za vsako analizo prevoznosti izdelamo tudi pripadajoča poročila, vključno z imeni in tipi uporabljenih vozil, informacijami o dimenzijah vozil, diagrami obračanja volana, ki prikazujejo kote zasuka, zasukana kolesa na odsekih zaustavitve, največji kot zasuka vozila in drugo. Poročila lahko izvozimo v PDF in druge oblike zapisa.

Podprti jeziki in standardi

 • Angleška (ENG in USA-AASHTO)
 • Avstrijska
 • Hrvaška
 • Češka
 • Nemška
 • Madžarska
 • Makedonska
 • Poljska
 • Srbska
 • Slovenska

Podprte CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2015-2020 (razen AutCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2015-2020
 • BricsCAD® Pro in Platinum V17-V19

* Podprte so le 64-bitne različice platforme

Izberite različico glede na potrebe vašega podjetja

Na voljo kot samostojna ali mrežna licenca
 • Easy Drive (interaktivna metoda analize zavijalnih krivulj)
 • Nadaljevanje Easy Drive analize
 • Horizontalna analiza
 • Ročno upravljanje
 • Vertikalna analiza
 • Knjižnica vozil
 • Možnost dodajanja in urejanja uporabniško določenih vozil
 • Nastavitve
 • Animacije
 • Zaznavanje konfliktov
 • Graf kota zasuka koles
 • Izris profila vozila
 • 3D ovojnica
 • Prikaz profila
 • Uvoz podatkov iz Google Maps
 • Izvoz v Google Earth (KMZ)
 • Uvoz podatkov OpenStreetMap
 • Upravljalec lastnosti
 • Urejevalnik lastnosti
 • Filter lastnosti
 • Odkrivanje neskladnosti
 • Izvoz v IFC

* Funkcionalnosti bodo na voljo v prihajajoči različici 2020!

 • Easy Drive (interaktivna metoda analize zavijalnih krivulj)
 • Nadaljevanje Easy Drive analize
 • Horizontalna analiza
 • Ročno upravljanje
 • Vertikalna analiza
 • Knjižnica vozil
 • Možnost dodajanja in urejanja uporabniško določenih vozil
 • Nastavitve
 • Animacije
 • Zaznavanje konfliktov
 • Graf kota zasuka koles
 • Izris profila vozila
 • Uvoz podatkov iz Google Maps
 • 3D ovojnica
 • Prikaz profila
 • Izvoz v Google Earth (KMZ)
 • Uvoz podatkov OpenStreetMap
 • Upravljalec lastnosti
 • Urejevalnik lastnosti
 • Filter lastnosti
 • Odkrivanje neskladnosti
 • Izvoz v IFC

CGS Labs programska oprema je na voljo v različnih nivojih, kot permanentna licenca z ali brez vzdrževanja, lahko pa jo tudi najemate.


Reference

Skupaj gradimo prihodnost

Pridobite ponudbo

Dovoljujem, da moje podatke uporabite za namen poslovne komunikacije. Več v pravilniku o zasebnosti.