Načrtovanje in urejanje prometnih znakov ter talnih označb

2D / 3D / BIM načrtovanje prometne signalizacije

Autosign je profesionalna programska rešitev za načrtovanje in urejanje 2D in 3D-prometne signalizacije v CAD-okolju. Z njo lahko projektant hitro izdela natančno dokumentacijo, poročila, 3D/BIM objekte in realistične vizualizacije.

Knjižnice signalizacije, cestne opreme in razsvetljave

Autosign vključuje obsežne knjižnice prometnih znakov, talnih označb, semaforjev in drugih elementov cestne opreme, ki so skladne z nacionalnimi pravilniki in tehničnimi smernicami.

Intuitiven uporabniški vmesnik

Zaradi premišljeno oblikovanega uporabniškega vmesnika in delovnih procesov je Autosign enostavna in uporabniku prijazna rešitev.

What's new in latest release?

PODROČJE UPORABE

Načrtovanje

 • Cestna infrastruktura
 • Območja za pešce
 • Kolesarske površine
 • Prometne ureditve v urbanih okoljih

Upravljanje prometa

Autosign je namenjen načrtovanju prometne signalizacije na mestni in medmestni cestni infrastrukturi, preoblikovanju prometnega toka na obstoječih območjih ali načrtovanju novih praktičnih rešitev za usmerjanje prometa.

Dela na cesti in začasne prometne ureditve

S programom Autosign lahko načrtujete zapiranja voznih pasov in dela na cesti, preusmeritvene poti, določate varnostne in vidne meje za pešce ter upravljate signalizacijo na vseh začasnih prometnih ureditvah.

Načrtovanje parkirišč

Autosign zagotavlja orodja za oblikovanje vseh podrobnosti parkirnih prostorov, kot so talne označbe,  vertikalna signalizacija, portali za nadzor višine in drugo.

Načrtovanje in upravljanje skladiščnega prometa

Oblikovanje prometne signalizacije za potrebe skladišč, opozorilnih območij in območij omejenega gibanja, tovarn in drugih industrijskih območij.

Načrtovanje kolesarskih poti

Za potrebe načrtovanja trajnostnih kolesarskih poti lahko projektanti oblikujejo vse vrste talnih in vertikalnih označb ter barvajo kolesarske poti in druge označevalne elemente.

Načrtovanje smučarskih središč in športnih objektov

Projektanti športnih objektov bodo v programu Autosign našli koristna orodja tako za oblikovanje signalizacije na smučiščih in športnih objektih kot tudi za načrtovanje najrazličnejših talnih označb kot so npr. tekaške steze.

Načrtovanje stez za dirke z motornimi vozili in centrov varne vožnje

S programom Autosign lahko v celoti izdelate prometno signalizacijo in pripravite potrebno dokumentacijo tudi za poligone varne vožnje, športne steze za dirke z motornimi vozili in druge sorodne objekte.

Glavne lastnosti programa

Autosign je v celoti podprt s tehnologijo BIM. Zaradi zmožnosti generiranja 3D/BIM infrastrukturnih objektov in z možnostjo upravljanja podatkov o lastnostih, je zelo konkurenčna programska oprema, ne le za načrtovanje, ampak tudi za gradnjo in vzdrževanje. 3D prometne znake, portale, talne označbe in druge objekte lahko izvozite v datoteke IFC in nato podatke uporabite v različnih programskih rešitvah, ki podpirajo BIM.

S programom Autosign hitro preverite vse vrste kolizij, do katerih prihaja med prometno signalizacijo in 3D-objekti v projektu, analizirate in poiščete najboljše rešitve, in se izognete morebitnim napakam že v fazi načrtovanja.

Uporabniku je na voljo širok nabor prometnih znakov in talnih označb s katerimi lahko načrtuje in pripravljate dokumentacijo za cestno signalizacijo v programih AutoCAD Civil 3D, AutoCAD, BricsCAD ali Plateia.

Program Autosign ni uporaben le za prometne znake in talne označbe; vključuje tudi široko zbirko cestne opreme, kot so cestni portali, semaforji, varnostne ograje, cestne oznake, snežni koli, zaščitni stebri, svetilke na drogovih in še veliko več.

S programom Autosign lahko ustvarite izjemne 3D-prikaze načrtovane signalizacije in zagotovite bolj nazorno vizualizacijo vašega projekta. Risbe lahko neposredno uporabite tudi v drugih BIM programskih rešitvah, kot je npr. Navisworks.

Autosign vsebuje številne knjižnice prometne signalizacije, ki so za različne države določene z nacionalnimi pravilniki in tehničnimi smernicami. Knjižnice vsebujejo prometne znake, vzdolžne talne označbe, talne označbe za prečkanje cest in druge talne označbe.

Uporabnikom so na voljo napredne možnosti za vključevanje lastnih prometnih znakov v prilagojeno knjižnico. Takšni znaki se lahko v modelih uporabljajo povsem enako, kot znaki iz osnovnih knjižnic programa Autosign.

(Vključene knjižnice: Združene države Amerike (AASHTO), Nemčija, Avstrija, Poljska, Slovenija, Srbija, Hrvaška, Romunija, Švedska, Norveška)

Program Autosign omogoča izdelavo podrobnih in prilagodljivih poročil za vse prometne znake in talne označbe, ki so v načrtu, vključno s seznamom novih in obstoječih znakov, popisom količin in z možnostjo izvoza podatkov v Excel.

Program Autosign omogoča vnos različnih rastrskih kart s pripadajočimi višinskimi točkami neposredno v CAD-risbo. Na ta način podpira hitro in bolj nazorno predstavitev načrtov investitorjem in zainteresirani javnosti. Združevanje prostorskih podatkov s CAD/BIM-infrastrukturnimi ali arhitekturnimi modeli pa podpira napredne možnosti vizualizacije in izvajanje različnih analiz.

Autosign podpira uvoz OpenStreetMap globalnih prostorskih podatkov o cestah, železnicah in stavbah ter na ta način omogoča, da uporabnik hitro rekonstruira model že izgrajenega okolja za izbrano območje.

Svoje 3D-modele lahko uporabnik izvozi tudi neposredno v GoogleEarth ter tako izdela hitre in natančne vizualizacije objektov na dejanski lokaciji.

Podprti jeziki in standardi

 • Angleška (ENG in USA-AASHTO)
 • Avstrijska
 • Hrvaška
 • Češka
 • Nemška
 • Madžarska
 • Makedonska
 • Poljska
 • Srbska
 • Slovenska

Podprte CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2015-2020 (razen AutCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2015-2020
 • BricsCAD® Pro in Platinum V17-V19

* Podprte so le 64-bitne različice platforme

Izberite različico glede na potrebe vašega podjetja

Na voljo kot samostojna ali mrežna licenca
 • Istočasna uporaba več kot 10 standardov signalizacije
 • Istočasna uporaba več kot 10 standardov signalizacije
 • Upravljanje prometnih znakov in sestavnih delov: drogov, temeljev
 • Načrtovanje talnih iznačb
 • Načrtovanje in upravljanje prometnih portalov in semaforjev
 • Načrtovanje in upravljanje varnostnih in označevalnih elementov pri cestnih delih
 • Avtomatska izdelava poročil s količinami
 • Izvoz v druge formate (Excel)
 • Uvoz podatkov iz Google Maps
 • 3D vizualizacija prometne opreme
 • Vmesniki (Izvoz v Google Earth (KMZ))
 • Uvoz podatkov obstoječih stavb, cest in železnic (OpenStreetMap)
 • Podpora 3D Solid elementom
 • Odkrivanje neskladnosti (na AutoCAD in BricsCAD platformi)
 • BIM (IFC izvoz)

* Funkcionalnosti bodo na voljo v prihajajoči različici 2020!

 • Istočasna uporaba več kot 10 standardov signalizacije
 • Istočasna uporaba več kot 10 standardov signalizacije
 • Upravljanje prometnih znakov in sestavnih delov: drogov, temeljev
 • Načrtovanje talnih iznačb
 • Načrtovanje in upravljanje prometnih portalov in semaforjev
 • Načrtovanje in upravljanje varnostnih in označevalnih elementov pri cestnih delih
 • Avtomatska izdelava poročil s količinami
 • Izvoz v druge formate (Excel)
 • Uvoz podatkov iz Google Maps
 • 3D vizualizacija prometne opreme
 • Vmesniki (Izvoz v Google Earth (KMZ))
 • Uvoz podatkov obstoječih stavb, cest in železnic (OpenStreetMap)
 • Podpora 3D Solid elementom
 • Odkrivanje neskladnosti (na AutoCAD in BricsCAD platformi)
 • BIM (IFC izvoz)

CGS Labs programska oprema je na voljo v različnih nivojih, kot permanentna licenca z ali brez vzdrževanja, lahko pa jo tudi najemate.


Reference

Skupaj gradimo prihodnost

Pridobite ponudbo

Dovoljujem, da moje podatke uporabite za namen poslovne komunikacije. Več v pravilniku o zasebnosti.